HAPPY NEW YEAR 2024
Bảng giá Ups Express 2024, EBS Post

EBS Post là đối tác phân phối các dịch vụ của Chuyển phát nhanh UPS Express tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi kết nối khách hàng tại Việt Nam đến với các dịch vụ chuyển phát quốc tế chất lượng của UPS Express. Với kinh nghiệm phong phú, năng lực chuyên sâu và một chính sách khách hàng ưu việt, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng và Bảng giá UPS Express 2024 với nhiều ưu đãi tốt nhất.

Lời khuyên: nếu bạn cần gửi tài liệu, hàng hóa đi đi quốc tế chính ngạch cần giao hàng nhanh nhất mà không quan trọng về chi phí thì hãy sử dụng dịch vụ của UPS Express.

1. Bảng giá cước phí bằng VNĐ.

Bảng giá UPS Express 2024

Zone \ Weight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hong Kong, Singapore 3A 5A 6A 7A
UPS Envelope 614.345 663.370 683.995 731.668 905.656 838.372 952.991 1.050.844 1.153.628 569.038 585.943 653.903 820.791 758.917 922.224
0.5 Doc 609.949 658.637 679.938 727.272 927.633 860.350 975.307 1.046.109 1.149.571 557.880 575.124 643.084 820.791 758.917 922.224
1,00 680.951 730.992 807.743 841.215 1.150.647 1.067.810 1.227.398 1.280.419 1.399.095 633.278 628.884 751.279 995.455 919.718 1.138.138
1,50 752.293 810.447 930.138 968.683 1.361.828 1.268.171 1.483.208 1.516.758 1.644.564 694.815 682.304 854.740 1.159.976 1.073.758 1.357.093
2,00 838.511 885.847 1.066.734 1.088.712 1.586.531 1.473.603 1.729.214 1.738.558 1.888.002 743.164 750.603 971.387 1.336.331 1.232.869 1.567.935
2,50 926.757 987.618 1.210.769 1.236.803 1.842.004 1.714.874 2.037.431 2.013.778 2.190.948 812.138 819.577 1.094.121 1.538.382 1.422.073 1.834.904
3,00 1.016.356 1.076.201 1.387.938 1.410.254 2.070.766 1.935.184 2.265.178 2.227.125 2.447.572 878.408 889.565 1.249.651 1.718.794 1.593.694 2.025.121
3,50 1.090.741 1.155.657 1.508.981 1.563.755 2.304.937 2.171.046 2.493.602 2.463.463 2.681.206 946.367 946.367 1.351.761 1.903.263 1.779.854 2.217.704
4,00 1.164.787 1.249.314 1.629.348 1.685.137 2.518.146 2.384.931 2.713.573 2.702.506 2.944.931 1.005.875 1.003.170 1.453.531 2.068.123 1.945.727 2.402.512
4,50 1.243.227 1.316.259 1.755.124 1.822.070 2.731.016 2.601.182 2.930.501 2.906.387 3.182.959 1.066.058 1.064.029 1.559.359 2.234.672 2.115.657 2.582.586
5,00 1.310.511 1.389.290 1.878.196 1.941.424 2.943.549 2.794.442 3.176.168 3.140.020 3.450.066 1.135.032 1.114.746 1.662.482 2.402.912 2.265.640 2.791.399
CƯỚC HÀNG HÓA
0.5 Non doc 685.347 724.907 827.354 888.889 796.547 839.487 942.948 1.099.531 1.219.898 658.637 604.877 706.648 810.647 796.109 848.854
1,00 764.804 804.023 959.891 1.016.019 974.354 1.037.580 1.169.104 1.344.998 1.500.529 722.539 661.679 807.743 972.463 965.702 1.036.028
1,50 844.259 881.451 1.092.430 1.143.147 1.151.485 1.241.422 1.395.262 1.593.171 1.782.173 803.686 718.820 908.161 1.132.927 1.140.703 1.221.173
2,00 921.009 962.935 1.224.632 1.269.938 1.325.235 1.438.839 1.623.785 1.844.723 2.067.537 871.307 773.256 1.008.918 1.290.347 1.309.282 1.410.038
2,50 1.007.227 1.040.700 1.359.876 1.397.406 1.503.718 1.634.566 1.851.971 2.092.557 2.348.168 942.649 836.144 1.112.042 1.452.840 1.476.508 1.597.213
3,00 1.070.116 1.110.350 1.494.105 1.529.606 1.673.749 1.804.935 2.076.775 2.338.025 2.595.326 1.008.918 878.408 1.214.826 1.607.218 1.619.728 1.782.359
3,50 1.148.556 1.180.677 1.624.276 1.661.469 1.843.779 1.962.455 2.305.975 2.586.874 2.843.161 1.075.188 933.858 1.313.216 1.759.906 1.749.762 1.971.561
4,00 1.214.488 1.251.342 1.754.448 1.790.964 2.013.472 2.133.163 2.533.822 2.836.736 3.091.332 1.142.810 978.826 1.411.943 1.913.607 1.892.306 2.159.412
4,50 1.284.139 1.319.303 1.889.355 1.936.013 2.183.840 2.304.883 2.760.655 3.082.880 3.341.195 1.212.121 1.027.176 1.515.068 2.067.308 2.035.863 2.346.586
5,00 1.353.789 1.391.319 2.021.216 2.063.143 2.353.533 2.476.942 2.990.531 3.330.714 3.583.957 1.275.686 1.075.188 1.615.485 2.221.010 2.180.098 2.534.775
5,50 1.412.282 1.440.007 2.143.950 2.190.271 2.501.924 2.644.944 3.189.639 3.542.032 3.815.900 1.330.121 1.112.718 1.707.451 2.351.382 2.319.261 2.695.576
6,00 1.469.760 1.495.796 2.269.389 2.326.191 2.647.612 2.804.494 3.388.746 3.758.759 4.048.182 1.380.838 1.150.247 1.802.460 2.479.725 2.453.014 2.857.055
6,50 1.523.520 1.552.598 2.390.770 2.463.463 2.795.327 2.971.144 3.584.473 3.970.416 4.280.463 1.434.598 1.183.720 1.893.073 2.610.097 2.590.148 3.014.813
7,00 1.576.942 1.604.667 2.515.871 2.600.059 2.941.013 3.135.765 3.781.891 4.185.792 4.508.347 1.482.609 1.217.532 1.987.743 2.738.440 2.727.959 3.174.600
7,50 1.633.068 1.656.058 2.640.971 2.736.655 3.090.082 3.298.357 3.978.295 4.398.800 4.740.629 1.536.706 1.253.033 2.081.400 2.870.164 2.863.064 3.332.360
8,00 1.679.389 1.713.875 2.766.747 2.861.757 3.223.935 3.440.662 4.160.835 4.613.162 4.973.587 1.588.436 1.280.082 2.176.747 2.985.998 2.977.883 3.477.945
8,50 1.723.343 1.766.283 2.887.453 2.989.224 3.359.140 3.562.006 4.342.700 4.826.847 5.203.838 1.639.153 1.304.425 2.267.361 3.101.154 3.072.753 3.625.224
9,00 1.767.973 1.820.380 3.010.862 3.119.733 3.450.729 3.723.583 4.527.607 5.040.193 5.432.739 1.688.179 1.330.797 2.360.003 3.174.048 3.206.505 3.771.148
9,50 1.809.898 1.872.448 3.135.625 3.249.905 3.547.390 3.851.350 4.708.457 5.253.879 5.669.753 1.741.263 1.353.113 2.455.350 3.250.661 3.306.787 3.914.707
10,00 1.847.429 1.926.546 3.260.387 3.372.977 3.642.699 3.977.088 4.892.012 5.468.578 5.898.653 1.790.626 1.372.385 2.450.615 3.325.583 3.406.053 4.061.308
10,50 1.881.239 1.984.025 3.325.303 3.468.323 3.706.225 4.093.697 5.077.934 5.684.630 6.108.618 1.856.895 1.388.277 2.489.836 3.367.708 3.496.527 4.210.952
11,00 1.916.403 2.038.460 3.395.631 3.560.966 3.776.175 4.190.358 5.245.935 5.893.243 6.327.376 1.884.283 1.405.182 2.534.129 3.416.257 3.566.378 4.342.338
11,50 1.947.170 2.092.896 3.454.462 3.653.608 3.845.449 4.292.091 5.413.261 6.109.633 6.535.650 1.909.979 1.417.015 2.568.278 3.463.792 3.641.300 4.472.710
12,00 1.983.010 2.144.965 3.521.407 3.750.307 3.910.666 4.389.766 5.581.939 6.324.332 6.749.674 1.940.747 1.435.274 2.611.218 3.507.947 3.713.178 4.605.110
12,50 2.014.116 2.199.400 3.585.648 3.840.920 3.978.588 4.487.779 5.707.340 6.536.326 6.963.021 1.965.090 1.448.122 2.650.776 3.554.466 3.783.704 4.698.967
13,00 2.043.532 2.251.808 3.643.464 3.928.829 4.015.064 4.571.255 5.837.473 6.710.454 7.141.881 1.993.830 1.460.293 2.684.588 3.569.544 3.843.074 4.796.203
13,50 2.072.272 2.308.610 3.701.620 4.007.270 4.054.923 4.654.391 5.962.874 6.889.312 7.319.387 2.021.216 1.470.775 2.719.074 3.585.634 3.899.062 4.889.045
14,00 2.102.025 2.358.312 3.755.717 4.091.459 4.094.782 4.738.880 6.088.951 7.062.087 7.498.248 2.051.984 1.483.624 2.749.503 3.602.402 3.959.445 4.981.887
14,50 2.130.089 2.404.633 3.812.857 4.159.757 4.134.303 4.823.031 6.217.393 7.238.917 7.676.093 2.080.048 1.493.428 2.782.639 3.617.478 4.015.433 5.078.110
15,00 2.158.151 2.452.306 3.872.702 4.225.351 4.172.132 4.905.830 6.346.851 7.413.044 7.849.205 2.105.068 1.504.248 2.818.816 3.633.570 4.073.450 5.172.981
15,50 2.185.538 2.490.851 3.912.938 4.262.204 4.210.638 4.963.270 6.427.621 7.579.055 8.030.770 2.135.835 1.513.714 2.837.413 3.648.646 4.105.432 5.226.602
16,00 2.216.305 2.536.157 3.957.568 4.299.058 4.248.806 5.014.625 6.510.758 7.744.730 8.208.615 2.160.855 1.526.901 2.860.066 3.667.104 4.132.004 5.279.884
16,50 2.242.002 2.579.097 4.005.917 4.335.913 4.289.341 5.070.036 6.594.570 7.914.460 8.385.447 2.191.286 1.534.678 2.887.114 3.681.504 4.163.309 5.333.505
17,00 2.271.418 2.622.036 4.047.505 4.373.780 4.327.847 5.124.433 6.679.059 8.077.767 8.561.263 2.217.320 1.547.526 2.906.387 3.698.609 4.191.573 5.388.818
17,50 2.299.819 2.667.681 4.093.826 4.410.972 4.367.369 5.178.154 6.763.886 8.243.779 8.739.446 2.247.073 1.557.331 2.931.407 3.714.701 4.219.159 5.444.467
18,00 2.322.134 2.699.126 4.129.328 4.449.178 4.407.227 5.221.055 6.816.593 8.394.913 8.857.446 2.247.412 1.563.079 2.945.608 3.733.497 4.236.265 5.470.701
18,50 2.342.759 2.738.346 4.170.238 4.483.666 4.447.086 5.258.548 6.869.637 8.546.385 8.975.784 2.279.533 1.566.798 2.966.908 3.748.912 4.249.313 5.494.569
19,00 2.359.664 2.773.848 4.202.359 6.660.413 4.485.930 5.300.096 6.924.373 8.700.564 9.097.842 2.307.934 1.567.474 2.979.080 3.764.665 4.266.418 5.523.846
19,50 2.382.993 2.805.629 4.239.212 6.713.158 4.521.054 5.341.307 6.982.828 8.846.965 9.213.814 2.341.068 1.572.884 2.994.971 3.777.713 4.281.495 5.552.109
20,00 2.402.942 2.842.484 4.277.757 6.768.608 4.562.942 5.380.490 7.034.520 9.001.143 9.328.094 2.368.117 1.576.603 3.012.891 3.796.846 4.296.571 5.578.006
For shipment weight above 20kg (Price per kg)
21-44 102.231 122.677 178.982 277.437 141.295 141.295 141.295 401.057 412.067 123.620 102.231 178.982 141.295 141.295 141.295
45-70 98.455 121.419 170.489 267.057 143.182 142.867 143.182 401.057 408.292 120.474 98.455 170.489 143.182 142.867 143.182
71-99 90.592 113.555 159.479 236.859 141.295 141.295 141.295 384.071 390.992 100.342 90.592 159.479 141.295 141.295 141.295
100-299 90.592 111.666 158.221 234.658 141.295 143.182 142.553 384.387 390.992 119.532 90.592 158.221 141.295 143.182 142.553
300-499 88.391 108.207 151.615 229.625 141.295 141.295 141.295 373.063 376.208 116.700 88.391 151.615 141.295 141.295 141.295
500-999 88.391 108.207 151.615 229.625 141.295 141.295 141.295 373.063 376.208 116.700 88.391 151.615 141.295 141.295 141.295
1000-2000 0 0 0 0 00 0 00 00 0 0 00 0 0 0 0

Tham khảo Bảng phân vùng (Zone) UPS Express 2024: zone-ups-express-2024.

2. Ghi chú về bảng giá.

  • Giá chưa bao gồm phí xăng dầu (FS), covid, VAT và phí phát sinh khác (nếu có) tùy theo địa chỉ, lô hàng như: phí sâu xa, sai, đổi địa chỉ, thuế NK, lệ phí hải quan…
  • Công thức qui đổi cân thể tích: (Dài * Rộng * Cao) / 5000 (cm). Cân nặng và cân thể tích, cân nào lớn hơn tính theo cân đó. Tính theo cân Reweight của FedEx. Hàng nhiều kiện sẽ tính theo cân lớn nhất của từng kiện (cân Net và cân Thể tích, cân nào lớn tính theo cân đó).
  • Tham khảo điều kiện vận chuyển, phụ phí tại từng thời điểm gửi hàng: https://ups.com.

Hướng dẫn các tính cước phí UPS Express

Cước phí UPS Express được tính dựa trên từng lô hàng cụ thể dựa trên các căn cứ chính như sau:

Công thức tính cước UPS Express:

 • Cước phí = Cước vận chuyển + Phụ phí nhiên liệu + Thuế VAT + Phụ phí mùa cao điểm.
  • Cước phí vận chuyển: tính theo Bảng giá UPS Express 2024 và thường ổn định trong 1 năm.
  • Phụ phí nhiên liệu: thay đổi theo từng tháng.
  • Phụ phí mùa cao điểm: theo chính sách chung của UPS Express.

Liên hệ gửi UPS Express với giá tốt nhất

Để được hướng dẫn chi tiết về Bảng giá UPS Express 2024 và sử dụng dịch vụ Chuyển phát nhanh UPS Express với mức giá tốt nhất, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

EBS POST

 • Địa chỉ: Tầng 4, 129 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.3554 2345
 • Hotline: 0988 809 489 - 0966 884 044 - 0988 060 834.
 • Website: https://chuyenphatnhanhebs.com/ - https://guihangditrungquoc.com/